s

Mensen bezielen is mijn vak

Ik begeleid uw merkorganisatie bij complexe transitieprocessen 

 

Door de logaritmische ICT versnelling bieden oude vertrouwde managementtechnieken om tot verandering te komen geen oplossing meer. De organisatie als machine, rationeel te plannen en te controleren is geen houdbaar uitgangspunt. Daarvoor ging het te vaak mis. Irrationele aspecten spelen een steeds belangrijkere rol. Durft u naar uw merkorganisaties te kijken als ware het een ‘levend organisme’? Durft u de veranderingen te benaderen als een reis, een trektocht in de buitenwereld welke onlosmakelijk verbonden is met de zoektocht naar het onbewuste, 'the why' van uw merkorganisatie. 

 


Zoekt u een aanjager om dit proces op gang te krijgen, een sidekick om u ter zijde te staan of een reisleider die samen met u de koers mee uitzet? Met HumanB® begeleid ik merkorganisaties bij complexe transitie-processen. Denk aan fusie- en overnameprocessen, opvolging (binnen familiebedrijven) of een noodzakelijke herpositionering door sterke markt turbulentie. Hoort u de ‘call-to-action’ en hebt u de moed om écht te veranderen, bel me gerust  voor een oriënterend gesprek (06-53.36.36.93).

Jan Spackler